O naší školičce

Školička ZAHRADA je soukromá školka v Praze 6 – Břevnov.Fotka domu

Respektující Montessori pedagogiku, uměleckou tvorbu, pohybový rozvoj a jedinečnost každého dítěte. S plným respektem a láskou chceme, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje a baví.

Našim posláním je podporovat ve vašich dětech přirozenou touhu učit se a poskytovat vlídné, útulné prostředí pro jejich vzdělávání. Školka je pro většinu dětí první skupina, do které vstupují bez rodičů, samy za sebe, hledají své místo ve společnosti a také pozorují, jak to ve společnosti funguje.

Prvořadým cílem našeho programu je rozvíjet dítě tempem, které odpovídá jeho nadaní, pěstovat v něm láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit jej vnímat odlišnosti každého jednotlivce. Výsledkem je sebejistý, samostatný a odpovědný jedinec, který se podle zájmu uplatní kdekoliv ve světě.

Školička Zahrada je školkou s maximálním počtem 10 dětí ve třídě. Záleží nám na navázání blízkého vztahu s dítětem, vybudování vzájemné důvěry a přátelství. Důležitý je pro nás individuální přístup, tolerance a intenzivní komunikace s rodinou.

Nabízíme Vašim dětem kreativní prostředí s cílem rozvíjet talent, sociální inteligenci, samostatnost, sebevědomí a tvůrčí přístup k problémům.

Naše školka je místem setkávání dětí různých národností, nemáme problém s dětmi, jejichž mateřským jazykem není čeština.

Poskytujeme celodenní péči pro děti od 2,5 let.